تبلیغات
ایران نیوز ست (( درباره ماهواره)) - کدهای پکیج AL Jazeera در ماهوارهای Hot Bird 6/8/9 13.0°E وA.Bird 4A - Nilesat 101/102/201 7.0°W

ایران نیوز ست (( درباره ماهواره))
 
بهترین منبع ومرجع در زمینه ماهواره
0603:000000:01:91:[00000000000000000000000000000000]; AL Jazeera(13°E)
0603:000000:01:02:[00000000000000000000000000000000]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:02:02:[00000000000000000000000000000000]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:03:02:[69CD2B5C277D11A12A2BBAAD9BF6D4FF]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:04:02:[BF4C9668CBDB531DD694DB61C1DE57BB]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:05:02:[00000000000000000000000000000000]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:06:02:[00000000000000000000000000000000]; AL Jazeera(13°E
)
0603:000000:02:91:[87A3DBFC22B199E762C649E08F2A5E65]; AL Jazeera(13°E) (ECM IV
)
0603:000000:03:91:[903C3379A8698CE1D829CE82010C2F31]; AL Jazeera(13°E) (ECM Seed

Coding System: Irdeto 20603:000000:00:92:[000000]; Al Jazeera Sports 13°E/7°W
0603
:000000:00:91:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:01:91:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:01:02:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:02:02:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:03:02:[2EC36564318079EA04EF051A3D7D4412]; Al Jazeera Sports 13°E/7°W <Now Active
>
0603:000000:04:02:[E5A47DCA62B80C9118CDA78C58B93B11]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:05:02:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:06:02:[00000000000000000000000000000000]; Al Jazeera Sports 13°E/
7°W
0603
:000000:02:91:[87A3DBFC22B199E762C649E08F2A5E65]; Al Jazeera Sports 13°E/7°W (ECM IV
)
0603:000000:03:91:[903C3379A8698CE1D829CE82010C2F31]; Al Jazeera Sports 13°E/7°W (ECM Seed
)
0603:000000:00:93:[00]; Al Jazeera Sports 13°E/7°W (Encrypted key

0603:000000:03:02:[00000000000000000000000000000000]; al jazeera(13°E 26 13°E 7°Wunknow key

0603
:000000:04:02:[00000000000000000000000000000000]; al jazeera(13°E 26 13°E 7°Wunknow 
طبقه بندی: اعلام کد موقت و برنامه جدید، 
برچسب ها: کدهای پکیج AL Jazeera در ماهوارهای Hot Bird 6/8/9 13.0°E وA.Bird 4A - Nilesat 101/102/201 7.0°W،  
نوشته شده در تاریخ جمعه سی و یکم تیرماه سال 1390 توسط نوید
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک